Land & Structures: Translation


ការនិទានតាមប្រធានបទ៖ ដី និងរចនាសម្ព័ន្ធ

 

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដី និងដីផ្នែកតូចៗ RLC

អ្នកតាក់តែងច្បាប់ ដែលជាអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិអង្លេស (Anglo-settler) បានកំណត់ឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (1849)។ វិធី សាស្រ្តរបស់ពួកគេ​ មិនយកចិត្តទុកដាក់លើបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា Treaty of Guadalupe Hidalgo (1848) ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលបានបញ្ចប់សង្រ្គាមម៉ិកស៊ិក-អាមេរិកនោះទេ ហើយបាន ប្រគល់ទឹកដីភាគពាយ័ព្យរបស់ម៉ិកស៊ិក​ ទៅអោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះ, ជនជាតិម៉ិកស៊ិក ត្រូវបានធានាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើដីរបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ, ច្បាប់ភូមិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (1851) តម្រូវឱ្យម្ចាស់ដីបញ្ជាក់ពីសុពលភាពនៃជំនួយដីធ្លីសម័យអេស្បាញ និងម៉ិកស៊ិក។

John Temple, ជាជនអន្តោប្រវេសន៍អង់គ្លេស-អាមេរិក (Anglo-US) ដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានទិញដី Rancho Los Cerritos (RLC) ទំហំផ្ទៃដី 27,000 ហិចតា ក្នុងឆ្នាំ 1843,  ខណៈដែលតំបន់នេះ នៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសម៉ិកស៊ិក។ Temple អាចបង្ហាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់​ ទៅ RLC នៅឆ្នាំ 1854, ខណៈពេលដែលម្ចាស់ដីច្រើនជាង 200 នាក់ ផ្សេងទៀត ដែលភាគច្រើនខ្វះធនធាន និងឯកសិទ្ធិរបស់ Temple—មិនអាចធ្វើសុពលភាពនៃការទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគេ បានទេ។ ​បន្ទាប់ពី Temple បានលក់ RLC ទៅ Flint, Bixby & Co. ក្នុងឆ្នាំ 1866, ដីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមចៀម ជាចម្បង។ នៅចុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ 1870 នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមចៀមរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពឱនថយ, Bixbys បានចាប់ផ្តើមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ របស់​ពួកគេ។

រូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រ បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនៃដីស្រែចម្ការទំហំ 27,000 ហិចតា រហូតរៀងមក។ ចាប់ ផ្តើមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1880, អ្នកតាំងលំនៅដែលបានជួល ឬទិញដីផ្នែកតូចៗរបស់ RLC បានស្វែងរកការបំប្លែងដី “ទំនេរ” ដោយបង្កើតសហគមន៍ថ្មី​ ដែលរួមមានដីស្រែចំការ, ទឹកដោះគោ, លំនៅដ្ឋានឯកជន,  សាលារៀនសាធារណៈ, ព្រះវិហារ, សួនឧទ្យាន, អាជីវកម្ម, និងកន្លែងប្រមូលផ្តុំ។ ទីប្រជុំជនដំបូងទាំងនេះ បានបម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីក្រុងសម័យទំនើបចំនួនប្រាំពីរ ដែលបន្តរីកចម្រើននៅក្នុងព្រំដែនដើមនៃ RLC។

 

[QR code] ស្កេន ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបសគ្គនានាដែលម្ចាស់ដីផ្សេងទៀត បានជួបប្រទះក្នុងការ បញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លី បន្ទាប់ពីការបង្កើតភាពជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

 

 

 

Lupain at Estruktura

 

Pag-mamayari ng Lupain at Paghati-hati

Ang mga nanirahan mga Anglo na mga mamababatas ay binago ang ibig sabihin ng pagmamay-ari ng lupain sa unang konstitusyon ng California (1849). Ang kanilang paraan ay binaliwala ang mga probisyon ng Kasunduan ng Guadalupe Hidalgo (1848), ang kasunduan na nagtapos ng Giyera ng Mehikano at Amerikano at nagsuko ng mga teritoryo sa EU. Sa ilalim nitong kasunduan, ang mga Mehikanong mamayan ay ginarantiyahan ng karapatan na panatiliin ang titulo ng kanilang lupain. Sa halip, ang California Land Act (1851) ay nagtagubilin sa mga nag-mamayari ng lupain na patunayan ang bisa ng kanilang mga kaloob na lupa mula sa panahon ng Espanyol at Mehikano

 

Si John Temple, isang Anglo na imigrante na nanirahan sa Los Angeles, ay binili ang 27,000 na acre ng Rancho Los Cerritos (RLC) nuong 1843, habang mahigit sa 200 na namagmamay-ari ng lupain – marami sa kanila ay walang mga pagkukunan at pribilehiyo tulad ni Temple – ay hindi napatunayan ang kanilang pagahabol sa lupain. Makalipas ibenta ni Temple ang RLC sa Flint, Bixby & Co., nuong 1866, ang lupain ay ginamit sa pagpapalaki ng tupa. Nuong tapos na ang dekadang 1870, ang industriya ng pagrarancho ng tupa ay nauubos na, sinimulan ng mga Bixby na hati-hatiin ang kanilang ari-arian.

Mga makasaysayang mga litrato ay nagsasalarawan ng malaong pagbabagong anyo ng 27,000 na acres ng lupa ng rancho . Simula ng 1880, ang mga nanirahan na umuupa o bumili ng mga sabdibisyon sa RLC ay humiling na ibahin ang “nakatenggang lupain sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong komunidad na nagsasama ng mga may tubig na mga bukid, pagawaan ng gatas, at mga pribadong residensya, paaralan, simabahan, park, negosyo at mga lugar ng pagtitipon. Itong mga naunang mga baryo ay nagsilbing pundasyon ng pitong makabagong mga lungsod na patuloy na umunlad sa loob ng orihinal na hangganan ng RLC.

 

[QR code] Iskan ang para malaman pa ang mga balakid ng hinarap ng mga ibang nagmamay-ari ng mga lupain sa pagkumpirma ng pagiging may-ari alinsunod sa pagbuo ng estado ng CA.